Producent ropy využíva MatrikonOPC na diaľkový zber dát
4. mája 2016
Čo je Green IT
5. mája 2016

Spoľahlivý prístup k dátam zabraňuje nákladným výpadkom

RWE nPower

Tilbury je uhoľná elektráreň, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť nPower, ktorá je súčasťou RWE. Tilburské rozľahlé zariadenie prístavného móla umožňuje priamo importovať rôzne druhy uhlia použitím lodí s kapacitou až do 70,000 ton. Elektráreň začala naplno fungovať v roku 1968 a nachádza sa v Essexe na severnom brehu rieku Temže. Tilbury dokáže generovať 1050 megawattov elektriny, ktorá je dodávaná do siete National Grid. Toto je dostatok energie, aby pokryla potreby približne 1,4 miliónom ľudí – čo zodpovedá 80% z celkového počtu obyvateľov Essexu.

Modernizácia vyvolala otázku spoľahlivosti

Tilbury uhoľná elektráreň modernizovala pôvodný káblovaný riadiaci pult na automatizovaný softvérový systém s názvom RTAP, ktorý beží na operačnom systéme Linux. Na optimalizáciu tejto modernizácie, Tilbury potrebovala spoľahlivo získavať a poskytovať OPC dáta do RTAP aplikácie z rôznych PLC. Vidiac ako OPC závisí na komunikačnej infraštruktúre, ktorú poskytuje Microsoft DCOM, Tilbury muselo prekonať problém, ako poskytovať OPC dáta do platformy inej ako Windows.

Tilbury pôvodne použilo užívateľský OPC klient tretej strany, ktorý používal implementáciu DCOM pre Linux, dodaný ďalším dodávateľom. Poukazovali na to, že „toto riešenie bolo nespoľahlivé a bolo závislé na DCOM“.

DCOM má mnoho nedostatkov. Tie sa môžu prejaviť ako neschopnosť pripojiť OPC klienta a server, nepredvídateľné straty komunikácie, havária aplikácie a nekontrolovateľným prerušeniami.

Aby sa zabránilo veľmi nákladným prestojom, udržala sa úroveň výroby a pre ochránenie celkovej  investície, Tilbury vyžadovala spoľahlivé a podporované riešenie, ktoré by nevyužívalo DCOM a mohlo poskytovať OPC pripojenie do ich Linux aplikácií.

Prepojiteľnosť medzi doménami

Pretože nPower požadovala spoľahlivé a podporované riešenie, s istotou si vybrali ako dodávateľa MatrikonOPC, popredného svetového dodávateľa v oblasti konektivity dát. Tilbury použila MatrikonOPC Tunneller, aby im poskytol robustnú medzi doménovú OPC komunikáciu. Dáta zo zariadení od Mitsubishi a Siemens sú hladko prenášané pomocou tunelingovej technológie to ich RTAP Linux aplikácií prostredníctvom od MatrikonOPC klienta pre RTAP.

Tunneller od MatrikonOPC, dostupné riešenie, eliminuje problémy s DCOM a umožňuje  redundanciu  na aplikačnej a hardvérovej úrovni. Pridanie redundantných komponentov výrazne zvyšuje odolnosť voči poruchám a spoľahlivosť systému elektrárne nPower Tilbury.

Nákladné prestoje odvrátené

„Odstránenie rizík spojených s implementáciou DCOM pre Linux od tretích strán a zaistenie robustných redundantných, samo monitorovaných komunikačných kanálov je veľkým prínosom“ hovorí Keith Chappell z nPower, „Je dôležité si uvedomiť, že aj krátkodobá dočasná strata komunikácie môže zastaviť prevádzkovú jednotku a že trvá niekoľko hodín vrátiť ju späť do prevádzky, aj keď porucha bola len prechodná“.

Tunelingová technológia od MatrikonOPC okamžite poskytla prístup k procesným dátam v reálnom čase a zvýšila úroveň spoľahlivosti pre elektráreň nPower v Tilbury, čím odvrátila veľké straty spôsobené prestojmi.

Windows – Linux riešenie od MatrikonOPC pre RWE nPower

Tu je riešenie rozoberané v prípadovej štúdií

MatrikonOPC Tunneller

OPC Tunneller od MatrikonOPC (teraz aj so šifrovaním a kompresiou dát) poskytuje ľahký, spoľahlivý a bezpečný spôsob komunikácie medzi počítačmi, ktoré sú sieťovo prepojené. Odstraňuje bolesti hlavy zvyčajne spojené s konfiguráciou DCOM. Rôzne protokoly, bezpečnostné nastavenia alebo umiestnenie už nie je naďalej významným faktorom pri zdieľaní dát medzi počítačmi. Toto je jednoducho dosiahnuté inštaláciou OPC Tunnellera na strane OPC klienta a OPC servera a následným nastavením.