Čo je Green IT
5. mája 2016
Industry 4.0 – Úloha OPC UA v Smart Factory
9. mája 2016

OPC a I2G – Veľa štandardov, jeden SmartGrid

SmartGid reprezentuje širokú škálu technológií. Je to budúcnosť elektrických systémov, ktoré spájajú všetky dodávateľské, rozvodné a odberateľské prvky prostredníctvom inteligentného komunikačného systému. Kritériom úspechu chytrej siete je schopnosť bezpečnej otvorenej prepojiteľnosti medzi všetkými aktuálnymi zdrojmi dát a riadiacimi bodmi domácností a firiem.

NIST vytvoril SmartGrid Interoperability Panel (SGIP) aby mohol úzko spolupracovať so súkromným priemyslom, vládou a zainteresovanými zákazníkmi v identifikácií a vývoji noriem, ktoré sú kritické pre dosiahnutie spoľahlivých a robustných chytrých sietí, založených na „NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards“. OPC UA je jednou z noriem pre chytré siete.

Industry-to-Grid expertná pracovná skupina (I2G) poskytuje odbornú pomoc ohľadne problémov s výmenou dát vo vzťahu k priemyselným producentom a spotrebiteľom, vrátane informačných technológií a komunikačných štandardov.

MatrikonOPC je hrdý na to, že je aktívny členom I2G a propaguje OPC interoperabilitu medzi elektrickými rozvodnými sieťami a priemyselnými zariadeniami.

OPC UA bohatý a flexibilný informačný model umožní chytrým sieťam uspokojovať požiadavky, ktoré sú na ne kladené. OPC UA je navrhnutý tak, aby integroval štandardy z rôznych segmentov spolu s OPC Servermi pre BACnet, DNP, IEC60870 a IEC61850. OPC UA poskytuje taktiež štandardizované pripojenie aj k ďalším štandardom, ktoré nie sú súčasťou chytrých sietí, sú ale bežné v telemetrii, priemysle a riadení budov, ako napr. Johnson Controls, Modbus a SNMP. A práve táto vlastnosť pomáha previazať „kooperujúcu sieť“ do jedného celku.

OPC interoperabilita chytrej siete

Efektívna spolupráca zariadení je vybudovaná na unifikovanom rámci rozhraní, protokolov, a iných štandardov. So široko adoptovanými štandardami ako je OPC, bude môcť technologická infraštruktúra ľahko riadiť dodávky zo slnečných, veterných a iných obnoviteľných zdrojov energie a tak lepšie reagovať na meniaci sa dopyt.

Použité produkty: