Spoľahlivý prístup k dátam zabraňuje nákladným výpadkom

RWE nPower

Tilbury je uhoľná elektráreň, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť nPower, ktorá je súčasťou RWE. Tilburské rozľahlé zariadenie prístavného móla umožňuje priamo importovať rôzne druhy uhlia použitím lodí s kapacitou až do 70,000 ton. Elektráreň začala naplno fungovať v roku 1968 a nachádza sa v Essexe na severnom brehu rieku Temže. Tilbury dokáže generovať 1050 megawattov elektriny, ktorá je dodávaná do siete National Grid. Toto je dostatok energie, aby pokryla potreby približne 1,4 miliónom ľudí – čo zodpovedá 80% z celkového počtu obyvateľov Essexu.

Modernizácia vyvolala otázku spoľahlivosti

Tilbury uhoľná elektráreň modernizovala pôvodný káblovaný riadiaci pult na automatizovaný softvérový systém s názvom RTAP, ktorý beží na operačnom systéme Linux. Na optimalizáciu tejto modernizácie, Tilbury potrebovala spoľahlivo získavať a poskytovať OPC dáta do RTAP aplikácie z rôznych PLC. Vidiac ako OPC závisí na komunikačnej infraštruktúre, ktorú poskytuje Microsoft DCOM, Tilbury muselo prekonať problém, ako poskytovať OPC dáta do platformy inej ako Windows.

  • Tilbury pôvodne použilo užívateľský OPC klient tretej strany, ktorý používal implementáciu DCOM pre Linux, dodaný ďalším dodávateľom. Poukazovali na to, že „toto riešenie bolo nespoľahlivé a bolo závislé na DCOM“.
  • DCOM má mnoho nedostatkov. Tie sa môžu prejaviť ako neschopnosť pripojiť OPC klienta a server, nepredvídateľné straty komunikácie, havária aplikácie a nekontrolovateľným prerušeniami.
  • Aby sa zabránilo veľmi nákladným prestojom, udržala sa úroveň výroby a pre ochránenie celkovej investície, Tilbury vyžadovala spoľahlivé a podporované riešenie, ktoré by nevyužívalo DCOM a mohlo poskytovať OPC pripojenie do ich Linux aplikácií.
Prípadová štúdia RWE

Prepojiteľnosť medzi doménami

Pretože nPower požadovala spoľahlivé a podporované riešenie, s istotou si vybrali ako dodávateľa MatrikonOPC, popredného svetového dodávateľa v oblasti konektivity dát. Tilbury použila MatrikonOPC Tunneller, aby im poskytol robustnú medzi doménovú OPC komunikáciu. Dáta zo zariadení od Mitsubishi a Siemens sú hladko prenášané pomocou tunelingovej technológie to ich RTAP Linux aplikácií prostredníctvom od MatrikonOPC klienta pre RTAP.

Tunneller od MatrikonOPC, dostupné riešenie, eliminuje problémy s DCOM a umožňuje redundanciu na aplikačnej a hardvérovej úrovni. Pridanie redundantných komponentov výrazne zvyšuje odolnosť voči poruchám a spoľahlivosť systému elektrárne nPower Tilbury.

Nákladné prestoje odvrátené

  • „Odstránenie rizík spojených s implementáciou DCOM pre Linux od tretích strán a zaistenie robustných redundantných, samo monitorovaných komunikačných kanálov je veľkým prínosom“ hovorí Keith Chappell z nPower, „Je dôležité si uvedomiť, že aj krátkodobá dočasná strata komunikácie môže zastaviť prevádzkovú jednotku a že trvá niekoľko hodín vrátiť ju späť do prevádzky, aj keď porucha bola len prechodná“.
  • Tunelingová technológia od MatrikonOPC okamžite poskytla prístup k procesným dátam v reálnom čase a zvýšila úroveň spoľahlivosti pre elektráreň nPower v Tilbury, čím odvrátila veľké straty spôsobené prestojmi.
Windows – Linux riešenie od MatrikonOPC pre RWE nPower

Tu je riešenie rozoberané v prípadovej štúdií

OPC Tunneller od MatrikonOPC (teraz aj so šifrovaním a kompresiou dát) poskytuje ľahký, spoľahlivý a bezpečný spôsob komunikácie medzi počítačmi, ktoré sú sieťovo prepojené. Odstraňuje bolesti hlavy zvyčajne spojené s konfiguráciou DCOM. Rôzne protokoly, bezpečnostné nastavenia alebo umiestnenie už nie je naďalej významným faktorom pri zdieľaní dát medzi počítačmi. Toto je jednoducho dosiahnuté inštaláciou OPC Tunnellera na strane OPC klienta a OPC servera a následným nastavením.