Zariadenia pre priemyselnú konektivitu

  • Úvod
  • Matrikon Industrial Data Logger​
  • Matrikon UA Modbus Gateway
  • FAQ

HW zariadenia pre zber dát od Matrikonu poskytujú dokonalú bezpečnú a spoľahlivú viditeľnosť dát do vzdialených častí podniku, ktoré sa bežne považujú za nedostupné alebo príliš drahé pre tradičné riešenia OPC založené na PC.

Matrikon Industrial Data Logger

Matrikon UA Modbus Gateway

Matrikon Industrial Data Logger

Garantovaný prísun dát zo vzdialených systémov tretích strán

Matrikon Industrial Data Logger zbiera údaje zo zdrojov a riadiacich systémov. Dáta ukladá lokálne, pre zabezpečenie nulovej straty. Industrial Data Logger následne dáta posiela do centra na dlhodobú archiváciu.

Matrikon Industrial Data Logger je ideálny pre tých, ktorí potrebujú alebo chcú:

Viditeľnosť zariadenia alebo podmienok procesu

  • Možnosť zobraziť kompletné historické dáta
  • Hotové riešenie s jednoduchým pripojením zariadení tretích strán
  • Prístup k dátam lokálne alebo vzdialene
  • Systém založený na otvorených štandardoch, aby architektúra odolala času
  • Uchovať dáta pre potreby regulačných orgánov
  • Dátový logger vhodný pre extrémne teploty a prašné prostredie
Matrikon Industrial Data Logger

Matrikon UA Modbus Gateway

Garantovaný prísun dát zo vzdialených systémov tretích strán

Matrikon UA Modbus Gateway poskytuje jednoduchý a bezpečný spôsob ako získať dáta z RTU, PLC alebo akýchkoľvek iných zariadení, ktoré používajú MODBUS data protocol.

Tento univerzálny prístroj je kompaktný a dostatočne robustný na používanie v aplikáciach, kde je obmedzený priestor a prístup k energii, a kde sa vyskytujú vysoké teplotné výkyvy.

Matrikon OPC - FAQ

Aké produkty ponúka Matrikon?

Matrikon ponúka softvérové riešenia pre komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami na základe OPC špecifikácií DA, UA, HDA a A&E.

Okrem týchto produktov Matrikon ponúka aj produkty s vyššou pridanou hodnotou, ktoré umožňujú: komunikáciu medzi rôznymi sieťami; zabezpečujú kontrolu prístupu k dátam; umožňujú redundantné architektúry; garantovaný zber, prenos a archiváciu údajov z viacerých geograficky rozptýlených lokalít do centrály a podobne.

Môžem si produkty pred zakúpením otestovať?

Áno, všetky softvérové produkty Matrikon je možné stiahnuť ako plne funkčnú 30-dňovú trial verziu.

Potrebujem poradiť s inštaláciou, konfiguráciou alebo výberom produktu. Na koho sa môžem obrátiť?

Kontaktujte nás cez online chat, email alebo telefón.

Naša spoločnosť KFB Control ako autorizovaný regionálny partner Matrikon okrem predaja produktov poskytuje:

​​-Praktické OPC tréningy (v SJ) v našich priestoroch alebo u zákazníka.
-Prednákupné produktové a technické poradenstvo zdarma.
-Technický support k zakúpeným produktom a licenciám.