Prípadové štúdie

Pripadová štúdia - veterná elektráreň
Prípadové štúdie Matrikon

Energetická spoločnosť používajúca OPC pre prevádzku svojich veterných elektrární v Španielsku

Veterná energia sa stále viac stáva čoraz viac zaužívaným zdrojom energie. Vysoké ceny ropy, obavy z globálneho oteplovania a jadrová …

Viac informácií
Prípadová štúdia - Building IQ
Prípadové štúdie Matrikon

Building IQ vyriešilo komunikačné výzvy Matrikon serverom pre BACnet

Výzva Pre účely monitorovania a optimalizácie spotreby energie, aplikačný softvér spoločnosti BuildingIQ závisí od spoľahlivého prepojenia so systémami riadenia budov …

Viac informácií
Prípadová štúdia Gulf Offshore
Prípadové štúdie Matrikon

Producent ropy využíva Matrikon OPC na diaľkový zber dát

Koncom deväťdesiatych rokov, popredný producent ropy a plynu so záujmami na celej východnej pologuli, získal ropnú spoločnosť čo mu zabezpečilo …

Viac informácií
Prípadová štúdia RWE
Prípadové štúdie Matrikon

Spoľahlivý prístup k dátam zabraňuje nákladným výpadkom

RWE nPower Tilbury je uhoľná elektráreň, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť nPower, ktorá je súčasťou RWE. Tilburské rozľahlé zariadenie prístavného …

Viac informácií
Prípadová štúdia - čo je Green IT?
Prípadové štúdie Matrikon

Čo je Green IT?

Pre dnešné priemyselné dátové centrá platí, čim sú zelenšie, tým lepšie. Aspoň pokiaľ ide o šetrenia energie a environmentálnych nákladov. …

Viac informácií
Prípadová štúdia - I2G
Prípadové štúdie Matrikon

OPC a I2G – veľa štandardov – jeden SmartGrid

SmartGid reprezentuje širokú škálu technológií. Je to budúcnosť elektrických systémov, ktoré spájajú všetky dodávateľské, rozvodné a odberateľské prvky prostredníctvom inteligentného …

Viac informácií
Prípadová štúdia - Smart Factory
Prípadové štúdie Matrikon

Industry 4.0 – Úloha OPC UA v Smart Factory

Pojem “Industry 4.0” je v súčasnej dobe veľmi populárny, a to z dobrého dôvodu. Odkaz na veľké priemyselné revolúcie minulosti …

Viac informácií
Prípadová štúdia - Matrikon OPC - Slovanft
Prípadové štúdie Matrikon

Matrikon zabezpečuje Slovnaftu spoľahlivý prístup k údajom z ústrednej kompresorovne

Akciová spoločnosť Slovnaft je jedinou rafinériou na Slovensku. Prvá výrobná jednotka v lokalite bratislavského Vlčieho hrdla bola uvedená do prevádzky …

Viac informácií