WS4.0 Online OPC & OPC UA školenie

WS4.0 Online OPC & OPC UA školenie 1. Teória a koncepty

This two-day workshop covers the evolution of data connectivity from proprietary data connectivity and custom protocol translation to the latest in OPC Unified Architecture (OPC UA) data interoperability.

WS4.0 Online OPC & OPC UA školenie 2. Praktické využitie a riešenie problémov

This two-day workshop covers the pragmatic aspects of using OPC in industrial settings. From acquiring and managing data from your data sources to traversing domain and network boundaries, this workshop shows you how to work with OPC applications in ‘real world’ settings.

Komplexné školenie

Absolventi, ktorí sa zúčastnia oboch školení (Teória a koncepty + Praktické využitie a riešenie problémov) získajú:

WS4.0 Online OPC & OPC UA školenie 1. Teória a koncepty

Objectives

Completion of this workshop provides the participant with a solid understanding of the following:

 • The evolution of OPC and the usage requirements that drove the
  development of the OPC Specifications and the applications they define
 • The basic functionality of OPC applications
 • How the Microsoft Component Object Model is used in OPC Classic applications
 • How the OPC Classic specifications define communication between
  client and server applications, including the roles supported by each
  of these applications
 • The OPC Classic specifications, DA, HDA, and A&E, and how they define access to the data structures supported by each
 • The basics of security in OPC Classic
 • The OPC UA specification structure
 • How the OPC UA applications provide standardized communications
  and access to data, including secure communications and information
  modeling

Program školenia (2 dni)

Program školenia (2 dni)

 • An Introductin to the Industrial Workspace
 • Data Acquisition
  • Data Sources
  • Data Destinations
  • Data Acquisition in OPC Classic and OPC UA
 • Data Management
  • Sharing Real – Time Data
  • Sharing Historical Data
  • Redundancy
 • Network Traversal
  • Remote Connection within the Same Domain
  • Cross – Network Connections
  • Crossing the DMZ and Beyond
  • Classic OPC Solutions
  • OPC UA Solutions
 • Troubleshooting

WS4.0 Online OPC & OPC UA školenie 2. Praktické využitie a riešenie problémov

Objectives:

Completion of this workshop provides the participant with a solid understanding of the following;
 • How OPC applications (both Classic and UA) are used to acquire process data in an industrial environment
 • How OPC Classic applications can be used to share data from real-time data sources
 • How OPC Classic applications can be used to share data from historical data sources
 • How OPC UA applications can be used to share data from all data sources
 • How OPC applications can be used to provide redundancy in process control systems
 • How OPC Classic applications handle network traversal to cross domain and network boundaries
 • How OPC UA applications handle network traversal to cross domain and network boundaries

Školenia sa konajú v online prostredí a sú tvorené prednáškami, prezentáciami a ukážkovými cvičeniami.

Kurzy prebiehajú v otvorenom a priateľskom prostredí, ktoré podporuje diskusiu a riešenie problémov z praxe.

Certifikačný program OPCSI

Certifikačný program OPC System Integrator (OPCSI) poskytuje jednotlivcom v odvetví automatizácie a riadenia procesov znalosti a nástroje potrebné na pochopenie a prácu aj s tými najzložitejšími komunikačnými systémami a aplikáciami.

Základným predpokladom pre získanie OPCSI certifikátu je úspešná absolvácia oboch OPC školení v plnom rozsahu. Požadované OPC školenia:

 • WS 4.0 OPC Teória a koncepty
 • WS 4.0 OPC Aplikácia a riešenie problémov

Po dokončení oboch školení sa absolventi stanú certifikovanými OPC Systémovými Integrátormi.

Certifikát Matrikon

Ušetrite si čas pomocou profesionálnych metód ako správne inštalovať, konfigurovať a testovať OPC

Školenia vedú certifikovaní odborníci. Ceny su uvedené za osobu. Školenie sa uskutoční, ak sa ho zúčastnia najmenej 3 osoby. Možnosť privátnych tréningov vo vašom zariadení, cena na požiadanie.

Online OPC / OPC UA školenie WS4.0 - rezervácia