Webcasty

Matrikon - logo

Webcast – OPC Classic vs. OPC UA

Aké sú kľúčové rozdiely medzi OPC Classic a OPC Unified Architecture?
Akú dodatočnú hodnotu prináša OPC UA v porovnaní s inými riešeniami?
Prečo je OPC UA dôležitou dlhodobou investíciou?
Kedy a ako začať s implementáciou OPC UA?

Webinár sa pokúsi zodpovedať tieto a ďalšie otázky s cieľom ukázať skutočnú hodnotu OPC Unified Architecture a tiež to ako môže byť táto technológia prakticky implementovaná do nových aj existujúcich infraštruktúr.

Matrikon - logo

Webcast – Základy OPC

Záznam tohto webcastu Vám poskytne ľahko pochopiteľný úvod do štandardov Open Connectivity.

Získate informácie ako môžete použiť túto nízko nákladovú technológiu, aby Vám poskytovala maximálnu dostupnosť k dátam v celej infraštruktúre riadiacich systémov!

Matrikon - logo

Webcast – Sprievodca Ako Zdolať DCOM

Tento webcast je pripravený tak, aby Vám poskytol poznatky: prečo problémy s DCOM vznikajú; prečo sa vyskytujú v OPC komunikáciách; a ako predísť ich opakovaniu.

Predstavíme vám MatrikonOPC Tunneller a dozviete sa viac o tom ako využívať túto ekonomickú, na štandardoch založenú technológiu, aby Vám poskytovala maximálnu dostupnosť k dátam v infraštruktúre Vašich riadiacich systémov.

Matrikon - logo

Webcast – Ako zabezpečiť OPC systémy 5 kľúčových akcií

Bezpečnosť je pilierom modernej dátovej komunikácie. Od medzisystémovej dátovej konektivity na úrovni prevádzky až po najnovšie priemyselné riešenia IoT/I4.0: efektívna a udržateľná celopodniková komunikácia si vyžaduje bezpečné dátové pripojenie.

Použite produkty Matrikon na zvýšenie bezpečnosti pre vaše priemyselné systémy, pre prípady kedy je potrebné integrovať staršie systémy tretích strán s nízkym alebo žiadnym zabezpečením dátovej komunikácie s modernými systémami zo sveta IIoT. Aplikácie Matrikon OPC, sú vyvinuté a dôkladne otestované pre bezpečnú prevádzku, umožnia vám predĺžiť životnosť vašich starších systémov pri modernizácii infraštruktúry, aby spĺňala všetky požiadavky pre budúcu prevádzku.

Matrikon - logo

Webcast – IoT, Industry 4.0 a OPC UA

Pojem „Internet vecí“ rýchlo rastie na popularite podobne ako termíny Priemysel 4.0, OPC UA či Cloud computing.

Vďaka webcastu získate jasný prehľad o Internete vecí. Témy zahŕňajú:

  • Zhrnutie kde je prijatie Internetu vecí a kam smeruje
  • Stručné vysvetlenie toho, čo je internet vecí a čo sú jeho stavebné kamene
  • Prečo hrá OPC Unified Architecture (UA) kľúčovú úlohu v internete vecí
  • Čo je Priemysel 4.0
  • Ako sa Internet vecí týka Cloudu
  • Ako Internet vecí ovplyvňuje Power Generation

Video - Matrikon Data Broker 1.4

Video návod - inštalácia a konfigurácia OPC servera pre Modbus cez Ethernet

Video návod - inštalácia a konfigurácia OPC servera pre Modbus cez Ethernet