Manažment dát

 • Úvod
 • Matrikon OPC UA Tunneller
 • Matrikon Data Broker (MDB)
 • Matrikon Data Manager
 • Matrikon Redundancy Broker
 • Matrikon Funnel
 • FAQ

Tu nájdete produkty súvisiace s prenosom a konverziou údajov. Pomocou modelu OPC klienta/servera môžu byť tieto komunikačné softvérové nástroje pridané do väčšiny systémov OPC pre poskytnutie rozšírených funkcií pre tieto systémy.

Matrikon OPC UA Tunneller

Matrikon Data Broker (MDB)

Matrikon Data Manager

Matrikon Redundancy Broker

Matrikon Funnel

Matrikon OPC UA Tunneller

Tunneller od Matrikon (so šifrovaním a kompresiou dát) poskytuje jednoduchý, spoľahlivý a bezpečný spôsob komunikácie medzi počítačmi v sieti.

Zatiaľ čo DCOM vyžaduje spoľahlivú komunikačnú sieť, Tunneller pracuje na bežne nakonfigurovaných sieťach, rozsiahlych sieťach, a nespoľahlivých sieťových infraštruktúrach, ako sú satelitné a bezdrôtové siete.

Hlavné výhody OPC UA Tunneller:

 • Plynulý prenos OPC dát medzi rozličnými médiami bez ohľadu na geografické rozmiestnenie
 • Jednoduchá konfigurácia
 • Práca v známom prostredí Microsoft Windows
 • Vďaka tzv. “Smart defaults” vyžaduje minimálnu užívateľskú znalosť OPC UA
 • Podpora 64-bit architektúry na klientskej aj serverovej časti pripojenia
 • Vytvorené s použitím Flex OPC UA SDK od Matrikon
 • Možnosť filtrovania pre zoptimalizovanú efektivitu čítania u veľkého množstva tag-ov
 • Dostatok statusových tagov pre monitoring kvality OPC dát v reálnom čase
 • Dostupnosť DA funkcií
 • OPC UA DA podpora v reálnom čase
 • Umožnuje jednoduchý prístup ku klasickým zdrojom OPC dát
Matrikon OPC UA Tunneller

Matrikon Data Broker (MDB)

Matrikon Data Broker (MDB) zabezpečuje prístup k údajom z Vašich automatizačných systémov od výrobcov tretích strán, nezávisle od toho či je potrebné vytvoriť pripojenie v rámci dielne, alebo cez rôzne siete Vášho podniku až po Cloud.

Hlavné výhody Data Broker:

 • Umožňuje bezproblémový prenos dát OPC prostredníctvom viacerých médií naprieč rôznym geografickým polohám
 • Rieši problémy s používaním komponentov OPC Classic založených na DCOM
 • Odstraňuje problémy s povoleniami pre domény a pracovné skupiny
 • Poskytuje 64-bitovú podporu pre pripojenie na strane klienta aj servera
 • Vyžaduje minimálne znalosti používateľa pre OPC UA a OPC
 • Využíva FireBridge Data Broker (OPC UA Reverse Connect)
 • Môže byť typu „push“ alebo „pull“
 • Údaje sú stále obojsmerné, ale: Žiadosť o pripojenie TCP pochádza zvnútra (PCN)
 • Matrikon ako prvý využil funkcionalitu Reverse connect
 • Federator konsoliduje viacero zdrojov údajov od tretích strán do jedného prístupového bodu
 • Združovanie OPC UA, OPC DA i HDA serverov
 • R/W prístup k údajom OPC serverov

Matrikon Data Manager

OPC Data Manager (ODM) je softvérová aplikácia, ktorá zabezpečuje prenos údajov medzi OPC servermi. ODM sa používa ak potrebujete zdieľať, mapovať a premosťovať OPC dáta medzi dvoma alebo viacerými riadiacimi systémami (napr. PLC a DCS). S ODM je možné túto konektivitu dosiahnuť pomocou štandardného, bežne dostupného softvéru.

Spoločnosti používajúce Matrikon Data Manager:

 • 3M
 • Rockwell Automation
 • Honeywell
 • International Paper
 • WellDynamics
 • Emerson Process Management

Matrikon Redundancy Broker

OPC Redundancy Broker (ORB) umožňuje jednoduchú implementáciu redundancie v systémoch, ktoré využívajú výhody technológie OPC. ORB je určený pre OPC aplikácie, ktoré musia využívať redundantný hardvér a/alebo softvér na dosiahnutie najvyššieho stupňa spoľahlivosti komunikácie. ORB možno dokonca dodatočne inštalovať na existujúce systémy, pretože ORB funguje s akýmkoľvek OPC serverom, bez ohľadu na predajcu.

Hlavné výhody Redundancy Broker:

 • Podpora viacerých, rovnakých serverov, redundantných párov
 • Redundancia pre servery DA, A&E a HDA OPC
 • Plná podpora OPC HDA
 • Stavové značky umožňujú sledovať, ktoré servery OPC sú vypnuté
 • Viaceré úrovne redundancie (hot, warm, cold)
 • Automaticky prepína z primárneho do pohotovostného režimu alebo naopak, keď sa detekuje podmienka zlyhania.
 • Možno manuálne prepínať medzi primárnym do pohotovostného režimu alebo naopak
 • Výkonný nástroj na detekciu zlyhania
 • Windows 32-bit a 64-bit sú natívne podporované.

 

Matrikon Funnel

OPC Funnel umožňuje OPC klientom jednoducho sa pripájať k viacerým OPC serverom. To sa hodí v prípade, ak môže mať klient ako je napríklad procesný historian iba jedno pripojenie k zdroju dát kvôli licenčným obmedzeniam alebo v situáciách, kde je zle naprogramovaný OPC klient schopný vykonať len jedno pripojenie k OPC serveru.

S Matrikon Funnel aplikácie využívajú len jedno pripojenie pre prístup ku všetkým prevádzkovým dátam.

Matrikon OPC - FAQ

Aké produkty ponúka Matrikon?

Matrikon ponúka softvérové riešenia pre komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami na základe OPC špecifikácií DA, UA, HDA a A&E.

Okrem týchto produktov Matrikon ponúka aj produkty s vyššou pridanou hodnotou, ktoré umožňujú: komunikáciu medzi rôznymi sieťami; zabezpečujú kontrolu prístupu k dátam; umožňujú redundantné architektúry; garantovaný zber, prenos a archiváciu údajov z viacerých geograficky rozptýlených lokalít do centrály a podobne.

Môžem si produkty pred zakúpením otestovať?

Áno, všetky softvérové produkty Matrikon je možné stiahnuť ako plne funkčnú 30-dňovú trial verziu.

Potrebujem poradiť s inštaláciou, konfiguráciou alebo výberom produktu. Na koho sa môžem obrátiť?

Kontaktujte nás cez online chat, email alebo telefón.

Naša spoločnosť KFB Control ako autorizovaný regionálny partner Matrikon okrem predaja produktov poskytuje:

​​-Praktické OPC tréningy (v SJ) v našich priestoroch alebo u zákazníka.
-Prednákupné produktové a technické poradenstvo zdarma.
-Technický support k zakúpeným produktom a licenciám.