Producent ropy využíva Matrikon OPC na diaľkový zber dát

Koncom deväťdesiatych rokov, popredný producent ropy a plynu so záujmami na celej východnej pologuli, získal ropnú spoločnosť čo mu zabezpečilo väčšinový podiel v novom zásobisku ropy a plynu v Juhočínskom mori. Dostupnosť všetkých procesných dát bola obmedzená na centrálnu plošinu, ktorá bola súčasťou akvizície. Nebol k dispozícii žiadny jednoduchý spôsob, ako dostať dáta do kancelárie na pevninu pre analýzu, posúdenie výkonnosti, predikciu porúch a pod.

Pretože na komunikáciu boli použité satelitné linky, prenosové rýchlosti boli nízke, nákladné a prirodzene nespoľahlivé. Ako dôsledok toho bol producent ropy závislý na manuálnom vkladaní a prepisovaní dát, čo malo za následok zanášanie ľudských chýb do systému.

“Bez MatrikonOPC technológie by sme tento projekt ani nemohli začať”

Vedúci MaR, nezávislý producent ropy

Hlavnými problémami, ktoré bránil v prenose dát z plošiny teda automaticky boli:

  • Nespoľahlivá komunikácia medzi plošinou a pevninou
  • Nízke prenosové pásmo
  • Potreba hospodárne využívať prenosový kanál

Na úspešné riadenie prevádzky, spoločnosť potrebovala kompletnú reorganizáciu, ktorá by odstránila spomínané problémy, ale pri hospodárnych nákladoch a pri zachovaní rozšíriteľnosti a udržiavateľnosti.

Pri prieskume trhu narazili na spoločnosť MatrikonOPC a začali skúmať niektoré z jej pokročilých OPC riešení. “Po zoznámení sa s Hub and Spoke architektúrou sme si uvedomili, že rieši každý jednotlivý problém, ktorému čelíme, vrátane spoľahlivosti, rozšíriteľnosti, presnosti a udržiavateľnosti”, povedal projekt manažér, ktorý dohliadal na implementáciu riešenia od spoločnosti MatrikonOPC.

“Hub and Spoke je riešenie založené na niekoľkých jednotlivých OPC technológiách.”, dodáva. “Jeho účelom je spoľahlivo presúvať procesné dáta a podnikové dáta zo vzdialených miest do centrály. Stratégia založená na MatrikonOPC riešeniach nám umožnila vybrať rôzne OPC komponenty pre riešenie konkrétnych problémov, ktorým sme čelili.”

MatrikonOPC technológie použité v tomto prípade boli: HistoryLink, OPC Buffer, OPC Tunneller DA a OPC Tunneller HDA.

Matrikon OPC data collection

OPC Desktop Historian bol použitý na ukladanie všetkých potrebných dát, ako na plošine tak aj v dátovom centre spoločnosti na pevnine. Poskytoval prvú časť požadovanej spoľahlivosti, zabezpečiť aby dáta boli vždy zbierané na plošine.

HistoryLink poskytoval druhú časť požadovanej spoľahlivosti. Bol naprogramovaný tak, aby pravidelne odosielal posledné dáta z plošiny do dátových centier spoločnosti ako aj jej partnerov. Ak bolo sieťové spojenie nedostupné, čo sa stávalo často, HistoryLink sa pokúšal odoslať dáta opakovane kým neboli bezpečne doručené. Ako ďalšia výhoda, dáta mohli byť posielané mimo najvyťaženejších hodín satelitného pripojenia, čo znižovalo celkové náklady.

  • OPC Tunneller HDA technológia umožnila, aby dáta prúdili z externej domény na plošine to domény spoločnosti a domény jej partnerov v hlavnom riadiacom centre.
  • Bez použitia OPC Tunneller HDA by každá doména potrebovala otvoriť rozsiahlu DCOM bezpečnostnú dieru, čo by bolo neakceptovateľné pre všetky zúčastnené strany.
  • OPC Tunneller DA bol použitý na prenos aktuálnych dát do partnerských riadiacich datacentier (pre distribúciu všetkým partnerom projektu), OPC Tunneller HDA bol použitý na podporu prenosu historických dát prepravcu priamo do dátového centra producenta ropy.

Ako doplnok ku kľúčovým Hub and Spoke komponentom bol nasadený MatrikonOPC Data Manager na výmenu dát medzi rôznymi riadiacimi systémami inštalovanými na plošine a MatrikonOPC Serverom pre iFix HMI, použitým na zber dát priamo z operátorských staníc.

Viac podrobností o Hub and Spoke architektúre môžete nájsť na