Privátne OPC & OPC UA školenie

Privátne OPC & OPC UA školenie

 

Ak poznáte ľudí, ktorí si chcú rozšíriť a prehĺbiť svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti OPC Classic a OPC UA, máme pre vás v ponuke možnosť privátnych OPC školení, s učebnými osnovami na mieru od začiatočníkov až po pokročilých.

alebo

ak máte pred sebou konkrétny projekt či úlohu, kde budú znalosti OPC nevyhnutné, vieme vám zostaviť kurz na mieru podľa vašich špecifických požiadaviek. Vieme vám navrhnúť školenie priamo pre konkrétny projekt a architektúru tak, aby sme vám ukázali, ako vytvoriť komunikačné rozhranie, odstraňovať problémy a čo najlepšie využiť vašu komunikačnú infraštruktúru.

Výhody privátneho školenia

obsah vieme prispôsobiť špecifickým potrebám vašej spoločnosti

možnosť zamerania školenia pre konkrétne odvetvie, ktoré podporuje OPC Foundation (PLCopen, TMC, OP-SCS, OpenFog, a iné

privátnosť kurzu umožnuje otvorene diskutovať o špecifickych otázkach vašej spoločnosti medzi vlastnými zamestnancami
ku školeniu sa môžete pripojiť z akéhokoľvek zariadenia: počítač, tablet alebo mobilný telefón (iPhone, Android)

možnosť zakomponovania vlastných prednášajúcich z vašej spoločnosti, pre ucelenie obsahu školenia a zvýšenie pridanej hodnoty.

a iné

OPC UA poskytuje metódu pre bezpečnú a spoľahlivú výmenu dát a vzhľadom
na to, že je najpopulárnejším otvoreným štandardom konektivity, bude
hrať hlavnú úlohu v tom, aby sa Industry 4.0 stal realitou.

Vďaka flexibilite OPC UA, môžu byť aplikácie vyvinuté aj pre iné platformy ako Windows, napríklad pre Linux a pre vstavané systémy (embedded systems) alebo dokonca pre „čisto kovové“ prostredia, ktoré vôbec neobsahujú operačné systémy.

  • Školenie OPC UA je určené pre riadiacich a aplikačných inžinierov, vývojárov, integrátorov, prevádzkových manažérov, výrobných manažérov, technológov, technikov a manažérov zodpovedných za každodennú prevádzku automatizácie a procesov riadiacich systémov.
  • Zísakné znalosti využíjú tiež manažéri a správcovia zodpovední za návrh architektúry riadenia procesov, výber technológií a softvéru, a nákup hardvéru a softvéru pre tieto systémy.
  • Školenia sa konajú v online priestore alebo priamo u zákazníka a sú tvorené prednáškami, prezentáciami a ukážkovými cvičeniami. Kurzy prebiehajú v otvorenom a priateľskom prostredí, ktoré podporuje diskusiu a riešenie problémov z praxe.

Spoznajte výhody technológie OPC Classic a OPC UA a zistite ako ich využit na svojich projektoch vďaka našim certifikovaným školiteľom.

Privátne OPC & OPC UA školenie - rezervácia