Čo je Green IT?

Pre dnešné priemyselné dátové centrá platí, čim sú zelenšie, tým lepšie. Aspoň pokiaľ ide o šetrenia energie a environmentálnych nákladov. Ceny energie rastú, zásoby sú obmedzené, infraštruktúra dátového centra je zdaňovaná a jeho schopnosť uspokojovať potreby podniku sú v stávke. Firmy zapojené do Green Grid Alliance, ako napríklad IBM sú si toho vedomé a vykonávajú reálne kroky, aby sa zelené centrá stali skutočnosťou. Ale v systémoch ako sú dátové centrá, manažéri nemôžu riadiť niečo, čo nedokážu ľahko zmerať. So správnymi pomôckami a konektivitou OPC, IT manažéri dokážu určiť, ako zelené IT je.

Green IT a Green Grid

Firemné dátové centrá hrajú v mnohých podnikoch kľúčovú úlohu ako centrálny zdroj pre ukladanie dát, ich správu a vyhľadávanie. Zelené dátové centrum znamená, že mechanické, osvetľovacie, elektrické a počítačové systémy sú navrhnuté pre maximálnu energetickú účinnosť a minimálny dopad na životné prostredie. Je mnoho aspektov, ktoré sa zohľadňujú pri navrhovaní a prevádzkovaní zelených dátových centier, vrátane veľkosti zastavanej plochy, voľby materiálu a terénnych úpravy, spotreby vody a energií a priebežného monitorovania a údržby.

Rastúce sadzby elektriny a zvýšené nasadzovanie energeticky náročných serverov spôsobujú vo veľkých firmách seriózne obavy ohľadne množstva spotrebovanej elektrickej energie. Skupiny, ako je Green Grid Aliance, sa snažia pomôcť so znížením spotreby energie v podnikových dátových centrách prostredníctvom vzdelávania, stanovením štandardov pre meranie energetickej náročnosti serverov a ovplyvňovaním dizajnu produktov. V máji 2007, IBM predstavila projekt Big Green, ktorý využíva nové produkty a služby na zníženie spotreby energie dátových centier a pomáha vytvoriť „zelené“ dátové centrá.

Projekt Big Green načrtáva päťstupňový prístup pre dátové centrá, ktorý je navrhnutý aby zlepšil energetickú účinnosť:

  • Diagnose: zhodnoť existujúce zariadenia a urob energetické posúdenie
  • Build: plánuj, postav alebo uprav na energeticky efektívne dátové centrum
  • Virtualize: virtualizuj IT infraštruktúru a procesory na špeciálne účely
  • Manage: použi softvér pre správu spotreby energie
  • Cool: využi riešenie s kvapalinovým chladením

Hoci OPC môže hrať úlohu v niekoľkých fázach, najväčší prínos je jasne v „Manage“ kroku. OPC rozhrania umožňujú tok nameraných dát do softvéru pre správu spotreby energie zo systémov tretích strán a zariadení inteligentných budov, ako sú napríklad vykurovanie, klimatizácia, osvetlenie a požiarne a bezpečnostné alarmy.

Prípadová štúdia - čo je Green IT?

Staňte sa zeleným s OPC

Spotreba energie v dátovom centre je prevažne rozdelená na dva účely: servery a chladenie. Úžitok z efektívnych serverov je dvojaký. Servery, ktoré spotrebujú menej energie taktiež vyprodukujú menej tepla, čo vyžaduje menej energie na chladenie. Prvým krokom k možnosti riadenia akéhokoľvek systému je získanie konektivity pre meranie a monitorovanie rôznych zariadení v objekte dátového centra, vrátane vykurovania, vetrania a klimatizácie, prístupového systému a systému osvetlenia. Tieto rôzne subsystémy pochádzajú od rôznych výrobcov používajúcich radu rôznych protokolov. OPC konektivita je k dispozícii pre všetky hlavné rozhrania riadenia budov, ako je BACnet, LonWorks® a Modbus, rovnako ako aj pre mnoho vlastných alebo dodávateľsky špecifických protokolov. Okrem systémov riadenia budov, OPC servery pre prístup k výkonnostným ukazovateľom Windows a pre IT protokoly ako SNMP, môžu poskytnúť dáta pre efektívne využitie serverov ako aj ďalšie premenné.

OPC tiež poskytuje prepojiteľnosť pre pokročilé aplikácie, ako sú systémy na podporu rozhodovania, systémy historických analýz, systémy optimalizácie procesov a energetické kalkulácie a ďalšie systémy na spracovanie informácii vyššej úrovne. Úspory sú realizované keď sú informácie o spotrebe energie dátových centier zachytené, uložené a analyzované. Informácie získané spracovaním dát vedú k tomu, že realizovateľné odporúčania sú implementované. Takéto riešenia by umožnili organizáciám využiť už existujúce systémy  na dokumentovanie, sledovanie a riadenie spotreby energie. Zjednodušený prístup k dátam v reálnom čase a podnikovej konektivity vedú k výhodám ako:

  • Vylepšené zvládnutie spotreby v odberových špičkách
  • Identifikácia možností úspor energie prostredníctvom efektívnejšieho prevádzkovania
  • Vylepšený systém riadenia preventívnej údržby
  • Nepretržitá analýza výkonnosti systémov a zmien systému

Green Nástroje

Ako súčasť iniciatívy IBM projektu Big Green, spoločnosť vydala nový softvér nenavrhnutý tak, aby pomohol zákazníkom reagovať na zvyšujúcu sa potrebu maximalizovania energetickej účinnosti a zníženia nákladov spojených s dodávkami energie a chladením. Táto najnovšia verzia IBM Tivolin Monitoring (ITM) softvéru konsoliduje pohľad na informácie o riadení energie, ktoré umožňujú optimalizáciu naprieč dátovými centrami a využitie infraštruktúry. Monitorovacie schopnosti ponúkajú zákazníkom schopnosť porozumieť ,ako je spotrebovávaná energia, aby mohli upozorniť manažérov dátových centier na potenciálne problémy spojené so spotrebou energie, a aby zaviedli preventívne opatrenia. Historické trendy a prediktívne schopnosti umožňujú väčšiu precíznosť v existujúcich prostrediach a energetické plánovanie. Autonómne schopnosti umožňujú zákazníkom nastavenie hranice spotreby a využitia, aby tak pomohli kontrolovať spotrebu energie. Tento nový softvér môže taktiež pomôcť zákazníkom zvládnuť fyzické obmedzenia v dátových centrách týkajúce sa priestoru, napájania a chladenia.