OPC = Open Connectivity

OPC je svetovo najrozšírenejší štandardizovaný proces výmeny dát pre automatizačnú technológiu. Štandard zbiera a prenáša dáta v jednotnej podobe z rôznych zariadení, riadiacich systémov a aplikácií v celej organizácii.

OPC je dominantným komunikačným štandardom na priemyselných trhoch vďaka jeho jednoduchému prístupu k štruktúrovaniu
a abstrakcii procesných dát. Dizajn tohto štandardu umožňuje mapovať do OPC dátovej štruktúry takmer všetky priemyselné dáta.

Výhody

Výhody Matrikonu

Ďalšie videá nájdete na YouTube kanáli Matrikon

Technológia Matrikon je založená na OPC štandarde

OPC komunikácia je všeobecne akceptovaným štandardom a je nezávislá od zariadenia alebo jeho dodávateľa.

Čo je OPC - FAQ

Aké produkty ponúka Matrikon?

Matrikon ponúka softvérové riešenia pre komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami na základe OPC špecifikácií DA, UA, HDA a A&E.

Okrem týchto produktov Matrikon ponúka aj produkty s vyššou pridanou hodnotou, ktoré umožňujú: komunikáciu medzi rôznymi sieťami; zabezpečujú kontrolu prístupu k dátam; umožňujú redundantné architektúry; garantovaný zber, prenos a archiváciu údajov z viacerých geograficky rozptýlených lokalít do centrály a podobne.

Môžem si produkty pred zakúpením otestovať?

Áno, všetky softvérové produkty Matrikon je možné stiahnuť ako plne funkčnú 30-dňovú trial verziu.

Potrebujem poradiť s inštaláciou, konfiguráciou alebo výberom produktu. Na koho sa môžem obrátiť?

Kontaktujte nás cez online chat, email alebo telefón.

Naša spoločnosť KFB Control ako autorizovaný regionálny partner Matrikon okrem predaja produktov poskytuje:

​​-Praktické OPC tréningy (v SJ) v našich priestoroch alebo u zákazníka.
-Prednákupné produktové a technické poradenstvo zdarma.
-Technický support k zakúpeným produktom a licenciám.

Matrikon používajú aj: