Building IQ vyriešilo komunikačné výzvy Matrikon serverom pre BACnet

Výzva

Pre účely monitorovania a optimalizácie spotreby energie, aplikačný softvér spoločnosti BuildingIQ závisí od spoľahlivého prepojenia so systémami riadenia budov (BMS) a jeho podriadenými riadiacimi vrstvami. BuildingIQ potrebovala cenovo efektívne riešenie pre podporu komunikácie s BMS, ktorý používa BACnet a iné komunikačné protokoly

“Vydýchli sme si, že sme schopný implementovať riešenie behom minút, bez nepríjemností a bez potreby dodatočného hardvéru. MatrikonOPC servery poskytli rýchle a spoľahlivé riešenie našich komunikačných výziev”

Peter Dickinson, Viceprezident pre prevádzku, BuildingIQ

Riešenie

MatrikonOPC Server pre BACnet umožňuje softvérovej aplikácii spoločnosti BuildingIQ komunikovať s zariadeniami podporujúcimi BACnet a iné protokoly, vrátane LonWorks, Modbus, SNMP a Johnson Controls.

Výsledky

  • Inštalácia v priebehu hodiny
  • Bezpečná a spoľahlivá komunikácia cez BACnet a väčšinu ďalších protokolov
  • 3-4 násobná odhadovaná úspora nákladov oproti riešeniu so špecializovaným hardvérom

Rastúce spoločnosti čelia komunikačným výzvam

BuildingIQ je mladá, rýchlo rastúca spoločnosť z Austrálie. Ponúka prediktívny systém optimalizácie spotreby energií, ktorý významne redukuje spotrebu energií a tým aj nákladov v komerčných budovách.

Pre vytvorenie optimalizovaného prevádzkového profilu sa aplikácia spoločnosti potrebuje pripojiť k riadiacemu systému jednotlivých budov. Prostredníctvom tohoto pripojenia aplikácia získava dáta, ktoré potom používa, spolu s externými dátami ako predpoveď počasia, na optimalizáciu vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC).

Kľúčovou výzvou pre BuildingIQ bolo nadviazať spojenie s riadiacimi systémami budov, ktoré nemali OPC server. Vo väčšine budov sa používal komunikačný protokol BACnet alebo LonWorks – protokoly, prostredníctvom ktorých aplikácia od spoločnosti BuildingIQ nedokázala komunikovať.

Matrikon OPC BACnet architektúra

Riešenie od MatrikonOPC vytvorilo spojenie

Spoločnosť BuildingIQ zvažovala drahé hardvérové riešenie, predtým, ako objavila MatrikonOPC server pre BACnet, ktorý poskytuje bezpečnú výmenu dát v reálnom čase medzi zariadeniami podporujúcimi OPC rozhranie a riadiacim systémom budov.

„MatrikonOPC nám bol vysoko odporúčaný“. Povedal Peter Dickinson, viceprezident prevádzky v spoločnosti BuildingIQ. „Testovali sme ho ako  bezplatné demo. Zistili sme, že beží spoľahlivo a implementovali sme ho bez ťažkostí na niekoľko našich pracovísk.“

Výhody MatrikonOPC BACnet:

  • Jedna operátorská stanica pre všetky systémy
  • Úplný súlad s BACnet špecifikáciou
  • Žiadna zdĺhavá konfigurácia – jednoducho aktivujete OPC server
  • Jednoduchá integrácia do existujúcich systémov riadenia

Následne po inštalácii, ktorá trvala menej ako hodinu, aplikácia od BuildingIQ bola schopná efektívne komunikovať s BACnet zariadeniami a pracovať súbežne s BMS. Spoločnosť mala taktiež možnosť komunikovať prostredníctvom ďalších protokolov, vrátane LonWorks a taktiež Johnson Controls, Modbus, a SNMP.

Miestny MatrikonOPC tím podpory asistoval BuildingIQ s počiatočný nastavením a následne aj pri iných komunikačných výzvach, vrátane problémov s DCOM, ktoré boli rýchlo vyriešené použitím aplikácie OPC Tunneller.

„Podporu, ktorú sme dostávali bola fantastická“, hovorí Dickinson. „keď sme narazili na neznáme systémy a iné problémy, dostali sme okamžite radu a podporu. Bola to veľká úľava, mať o jeden problém menej na starosti.“

Matrikon OPC architektúra zapojenia
Matrikon OPC server pre BACnet

Matrikon OPC Server pre BACnet

BACnet OPC server od MatrikonOPC poskytuje bezpečný a spoľahlivý prístup k dátam v reálnom čase medzi všetkými BACnet objektami/zariadeniami a aplikáciami podporujúcimi OPC rozhranie ako Historian, HMI, SCADA a pod. Maximalizuje tak vašu kontrolu nad vašimi systémami automatizácie budov.

BACnet OPC server automaticky generuje konfiguráciu servera, aby zjednodušil odborníkom na automatizáciu budov riadiť a monitorovať ich systémy vykurovania, ventilácie a klimatizácie, systémy osvetlenia, bezpečnostné systémy – napr. PCO, požiarne systémy, systémy výťahov a iné.