IIoT Riešenia

 • Úvod
 • Matrikon UA Proxy
 • Matrikon UA Wrapper
 • Matrikon Data Broker (MDB)
 • Matrikon UA Modbus Gateway
 • Matrikon OPC UA SDK
 • FAQ

Svet IIoT nebol nikdy bližšie ako teraz s použitím softvérových aplikácií od Matrikonu. Získajte plnú kontrolu nad dátami vo vašom závode od výrobnej prevádzky až po Cloud.

Matrikon UA Proxy

Matrikon UA Wrapper

Matrikon Data Broker (MDB)

Matrikon UA Modbus Gateway

Matrikon OPC UA SDK

Matrikon UA Proxy

Matrikon UA Proxy umožňuje klasickým OPC klientom pripojiť sa a komunikovať so servermi OPC Unified Architecture (UA), ktoré bežia ako aplikácie na PC alebo so zariadeniami podporujúcimi UA.

To umožňuje užívateľom integrovať novo vznikajúce UA produkty do existujúcej klasickej OPC infraštruktúry.

UA Proxy poskytuje najjednoduchšiu užívateľskú skúsenosť z hľadiska vyhľadávania, výberu a pripojenia do UA serverov

Matrikon Proxy

Matrikon UA Wrapper

Matrikon UA Wrapper pre COM OPC Servery poskytuje klientom OPC UA prístup k tradičným COM OPC DA a HDA OPC Serverom prostredníctvom OPC UA špecifikácie.

UA Wrapper poskytne COM OPC servery ako položky v adresnom priestore OPC UA servera. UA Wrapper možno nakonfigurovať tak, aby hostil viac OPC serverov.

Dva typy komunikačných protokolov sú podporované UA Wrapperom: TCP a HTTP.

Matrikon Data Broker (MDB)

Matrikon Data Broker (MDB) zabezpečuje prístup k údajom z Vašich automatizačných systémov od výrobcov tretích strán, nezávisle od toho či je potrebné vytvoriť pripojenie v rámci dielne, alebo cez rôzne siete Vášho podniku až po Cloud.

Hlavné výhody Data Broker:

 • Umožňuje bezproblémový prenos dát OPC prostredníctvom viacerých médií naprieč rôznym geografickým polohám
 • Rieši problémy s používaním komponentov OPC Classic založených na DCOM
 • Odstraňuje problémy s povoleniami pre domény a pracovné skupiny
 • Poskytuje 64-bitovú podporu pre pripojenie na strane klienta aj servera
 • Vyžaduje minimálne znalosti používateľa pre OPC UA a OPC
 • Využíva FireBridge Data Broker (OPC UA Reverse Connect)
 • Môže byť typu „push“ alebo „pull“
 • Údaje sú stále obojsmerné, ale: Žiadosť o pripojenie TCP pochádza zvnútra (PCN)
 • Matrikon ako prvý využil funkcionalitu Reverse connect
 • Federator konsoliduje viacero zdrojov údajov od tretích strán do jedného prístupového bodu
 • Združovanie OPC UA, OPC DA i HDA serverov
 • R/W prístup k údajom OPC serverov

Matrikon UA Modbus Gateway

Bezpečné a spoľahlivé dáta zo vzdialených PLC a zariadení

Matrikon UA Modbus Gateway poskytuje jednoduchý a bezpečný spôsob ako získať dáta z RTU, PLC alebo akýchkoľvek iných zariadení, ktoré používajú MODBUS data protocol.

Tento univerzálny prístroj je kompaktný a dostatočne robustný na používanie v aplikáciach, kde je obmedzený priestor a prístup k energii, a kde sa vyskytujú vysoké teplotné výkyvy.

Matrikon OPC UA SDK

Matrikon je jediný výrobca, ktorý ponúka OPC UA Server SDK, škálovateľné naprieč všetkými triedami zariadení. Či už je váš produkt navrhnutý s dôrazom na najnižšiu cenu alebo maximálny výkon, Matrikon má to správne riešenie.

Matrikon OPC - FAQ

Aké produkty ponúka Matrikon?

Matrikon ponúka softvérové riešenia pre komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami na základe OPC špecifikácií DA, UA, HDA a A&E.

Okrem týchto produktov Matrikon ponúka aj produkty s vyššou pridanou hodnotou, ktoré umožňujú: komunikáciu medzi rôznymi sieťami; zabezpečujú kontrolu prístupu k dátam; umožňujú redundantné architektúry; garantovaný zber, prenos a archiváciu údajov z viacerých geograficky rozptýlených lokalít do centrály a podobne.

Môžem si produkty pred zakúpením otestovať?

Áno, všetky softvérové produkty Matrikon je možné stiahnuť ako plne funkčnú 30-dňovú trial verziu.

Potrebujem poradiť s inštaláciou, konfiguráciou alebo výberom produktu. Na koho sa môžem obrátiť?

Kontaktujte nás cez online chat, email alebo telefón.

Naša spoločnosť KFB Control ako autorizovaný regionálny partner Matrikon okrem predaja produktov poskytuje:

​​-Praktické OPC tréningy (v SJ) v našich priestoroch alebo u zákazníka.
-Prednákupné produktové a technické poradenstvo zdarma.
-Technický support k zakúpeným produktom a licenciám.