Kategória Prípadové štúdie Matrikon

Čo je Green IT?

Prípadová štúdia - čo je Green IT?

Pre dnešné priemyselné dátové centrá platí, čim sú zelenšie, tým lepšie. Aspoň pokiaľ ide o šetrenia energie a environmentálnych nákladov. Ceny energie rastú, zásoby sú obmedzené, infraštruktúra dátového centra je zdaňovaná a jeho schopnosť uspokojovať potreby podniku sú v stávke.…

OPC a I2G – veľa štandardov – jeden SmartGrid

Prípadová štúdia - I2G

SmartGid reprezentuje širokú škálu technológií. Je to budúcnosť elektrických systémov, ktoré spájajú všetky dodávateľské, rozvodné a odberateľské prvky prostredníctvom inteligentného komunikačného systému. Kritériom úspechu SmartGrid koncepcie je schopnosť bezpečnej otvorenej prepojiteľnosti medzi všetkými aktuálnymi zdrojmi dát a riadiacimi bodmi domácností…